Boek
Nederlands

Leven voorbij de deur : rusthuisboek

Leen Plessers (redacteur), Linda Geerits (redacteur)
Interviews met de bejaarde bewoners van een rusthuis in het Vlaamse Neerpelt.
Onderwerp
Rusthuizen, Ouderenzorg
Extra onderwerp
Bejaardentehuizen
Titel
Leven voorbij de deur : rusthuisboek
Redacteur
Leen Plessers Linda Geerits
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Cyclus, 2008
182 p. : ill.
ISBN
9789085750253

Besprekingen

Er zijn al heel wat boeken op de markt over ouder worden en rusthuizen. Weinige vertrekken echter van het verhaal van de ouderen zelf. In dit boek komen daarom de bewoners van een rustoord aan het woord. Ze vertellen hoe het is om in een rusthuis te wonen en te leven. De auteurs, leden van de animatiedienst van het rusthuis in kwestie, brengen geen wetenschappelijke theorieën, cijfermateriaal of deskundige adviezen. De beleving van de bewoners staat hier nl. centraal. Dergelijke verhalen gaan doorgaans verloren, of ze nu vrolijk of triest zijn. De auteurs trokken daarom van deur tot deur om via interviews en kamerbezoeken materiaal te verzamelen. De gesprekken werden uitgeschreven en weer aan de bewoners voorgelegd. Ook mensen met dementie konden hun verhaal kwijt. De auteurs kozen ervoor om de verhalen niet te ordenen in hoofdstukken, vanuit de idee dat elk verhaal waardevol is en evenveel respect verdient. Met dit boek nemen ze de lezer mee van deur tot deur. Sommige bewoners zetten…Lees verder
Dit boek bevat interviews met de bejaarde bewoners van Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef in het Vlaamse Neerpelt. De interviews werden afgenomen door Leen Plessers en Linda Geerits, die werken op de animatiedienst van het rusthuis. Het boek opent met een voorwoord door twee gedeputeerden van de (Belgische) provincie Limburg en een inleiding door de auteurs. Daarna volgen de interviews, waarin de auteurs ook hun eigen bevindingen integreren. Verder bevat het boek enkele dagboekfragmenten en een brief van een bewoonster aan haar broer. De geïnterviewden vertellen hun levensverhaal en gaan onder meer in op de zorg en activiteiten in het rusthuis. Vanuit de motivatie dat elk verhaal evenveel waard is, kozen de auteurs ervoor om dat alles niet te ordenen in hoofdstukken, wat een nogal onoverzichtelijk geheel oplevert. Bovendien zijn de interviews nu eens uitgewerkt in vraag- en antwoordvorm, en dan weer als doorlopende tekst. Toch biedt dit vlot geschreven boek een eerlijk en persoonlijk per…Lees verder