Grote letter
Nederlands
Een jonge studente in de jaren zeventig is op zoek naar haar biologische ouders en hoopt ze te vinden door haar eigen verleden bloot te leggen.
Extra onderwerp
HUM
Titel
Geschift
Auteur
Kate Atkinson
Taal
Nederlands
Oorspr. titel
Emotionally weird
Uitgever
Den Haag: Stichting Uitgeverij XL, 2002
481 p.
ISBN
90-5542-807-8

Besprekingen

Het studentenleven in de jaren zeventig kenmerkte zich veelal door een rijkelijk ontspannen sfeer. Een studente aan een Schotse universiteit observeert in deze periode haar medestudenten, terwijl zijzelf van harte deelneemt aan het ludieke gezelschap van vrienden en vriendinnen waarin zij is beland. Bovendien heeft zij een ambivalente verhouding tot haar moeder, die op een eilandje voor de Schotse kust woont. Uiteindelijk komt de hoofdpersoon achter haar werkelijke identiteit. De studenten doen alles wat hen tot dan toe verboden was: roken joints, verdiepen zich in vreemdsoortige wijsgerige theorieën en zwetsen uren lang vruchteloos, precies zoals dat in die tijd gebeurde. Ook de professoren blijken vage, wat wereldvreemde figuren die zich overgeven aan de nieuwe tijd met al haar tijdconsumerende geneugten. Zuiver fictie, maar toch zullen velen de sfeer uit die tijd herkennen; aardige karaktertekening. Voor wie niet op ziet tegen een wat uitgesponnen humoristisch verhaal.