Boek
Nederlands

Geweld op scholen : hoe het toenemende geweld veilig onderwijs bedreigt

+1
Geweld op scholen : hoe het toenemende geweld veilig onderwijs bedreigt
×
Geweld op scholen : hoe het toenemende geweld veilig onderwijs bedreigt Geweld op scholen : hoe het toenemende geweld veilig onderwijs bedreigt

Geweld op scholen : hoe het toenemende geweld veilig onderwijs bedreigt

Journalistieke rapportages van allerlei vormen van geweld op scholen overal ter wereld.
Titel
Geweld op scholen : hoe het toenemende geweld veilig onderwijs bedreigt
Auteur
Karen Van der Sype Marc Van Roosbroeck
Taal
Nederlands
Uitgever
Houten: MOM, 2006
287 p.
ISBN
90-269-6177-4

Besprekingen

Auteurs Karen Van der Sype en Marc Van Roosbroeck geven in Geweld op school tal van feiten en onderzoeksdata waarbij jongeren op school ofwel dader of slachtoffer zijn van geweld. Wie vermoedt dat het hier vooral om kansarme jongeren gaat, leert hier dat de geweldplegers vaak kinderen zijn uit welstellende gezinnen. Wie vermoedt dat het hier uitsluitend om leerlingen gaat, leert hier dat ook leerkrachten slachtoffer kunnen zijn van ernstig agressief gedrag.

Het boek is geen diepgaande maatschappelijke analyse geworden, maar eerder een waarschuwing: pesten, discriminatie, racisme en seksueel misbruik kunnen aanleiding zijn tot escalatie, tot vormen van fysiek geweld, tot depressies en zelfs tot zelfmoord. Het aantal zelfmoorden onder jongeren stijgt; een alarmerend feit dat onvoldoende onderzocht en vooral onvoldoende preventief omkaderd wordt. Het boek wil ertoe bijdragen dat geweld op scholen voorkomen wordt door een stevig preventiebeleid, maar hoe dat precies moet geb…Lees verder
Een omvangrijke registratie van veel gevallen over de hele wereld van geweld op school zoals vooral Vlaamse kranten die hebben geregistreerd. In vijf hoofdstukken, alle getiteld met 'Voorkomen van ...' geven de auteurs hun reactie. De soorten van geweld, de omstandigheden waaronder dit gebeurt, de daders en de slachtoffers verschillen steeds aanzienlijk, zodat eenduidige oplossingen niet voorhanden zijn. Gedragsproblemen van velerlei aard vormen een voedingsbodem: druggebruik, pesten, seksueel misbruik, blinde agressie, discriminatie, racisme, stress bij docenten, maar ook armoede en desolate gezinssituaties. Soms spelen neurologische en genetische factoren een rol. Uiterst complex dus en dubbel moeilijk om pasklare oplossingen te bedenken. De auteurs tonen neiging een zwartboek te schrijven. Op veel scholen gaat het goed. Een duidelijke structuur, consequente oplettendheid, een democratische open sfeer en voortdurende bespreekbaarheid van alle kwesties zijn van doorslaggevend belang …Lees verder