Boek
Nederlands
Beschrijving van het leven van de historische Boeddha in de culturele en spirituele omgeving waarin hij leefde.
Onderwerp
Boeddha
Titel
Boeddha
Auteur
Karen Armstrong
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
Buddha
Uitgever
Amsterdam: Balans, 2001
212 p.
ISBN
90-5018-459-6 90-5617-329-4 (paperback) 9789056173296 (paperback)

Besprekingen

De serie 'Balans biografieën' belicht figuren uit zeer uiteenlopende historische perioden én al even verschillende levenssferen. Die breedheid en variatie vormen meteen de achilleshiel van deze reeks. Het 'verzameleffect' dat uitgeverijen bij reeksen vaak nastreven, zal bij de 'Balans biografieën' maar flauw zijn. Vermoedelijk zal een meerderheid van de doelgroep geen vergelijkbare belangstelling opbrengen voor zo uiteenlopende personen als Jeanne d'Arc, Simone Weil en Elvis Presley, om maar een willekeurige combinatie te noemen.

Het uniforme uiterlijk van de boeken doet die wat bizarre indruk van onverzoenlijke interessesferen weer enigszins teniet. Ook de betrekkelijk eenvormige indeling van de inhoud draagt bij aan de indruk van conceptuele eenheid. Betrekkelijk zeg ik, want die indeling is afgezien van de in elke aflevering opgenomen informatie over de reeks en de auteur niet steeds consequent. Wél heeft elk deel een index op personen, maar in Karen Armstrongs Boeddh…Lees verder
Over de historische Boeddha, Siddhatta Gotama, zijn moeilijk gegevens te vinden om een accurate biografie te kunnen schrijven. Toch heeft de schrijfster deze poging ondernomen. Ze beschrijft de culturele en spirituele omgeving waarin de Boeddha opgroeide, de verlichting bereikte en onderricht gaf. Ze maakt ook verbindingen met de ontwikkelingen die gelijktijdig in de rest van de wereld plaatsvonden waardoor de context zo breed mogelijk is. Het leven van de Boeddha wordt ingevuld aan de hand van beschrijvingen van zaken die soms direct maar vaak indirect met de Boeddha te maken hebben. Zo wordt bijvoorbeeld een uitleg gegeven van de stadia van concentratie om duidelijk te maken dat de Boeddha deze zeker doorlopen had voordat hij de verlichting bereikte. Ook wordt er een uitleg gegeven over de gebruikelijke structuur van een kloosterorde om de specifieke organisatie die de Boeddha oprichtte toe te lichten. Het resultaat is een gemakkelijk leesbaar boek waarin de persoon Boeddha enigszin…Lees verder

Over Karen Armstrong

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Vogler

Karen Armstrong (Wildmoor, Worcestershire, 14 november 1944) is een Brits auteur en expert op het terrein van de religie en aanverwante zaken. Haar specialiteiten zijn het christendom, het jodendom en de islam. Haar boeken worden gekenmerkt door een vrijzinnige en syncretische kijk op het verschijnsel godsdienst.

Biografie

Van 1962 tot 1969 was zij non in de Engelse orde De gemeenschap van het Heilig Kind Jezus. Al tijdens deze periode ging zij Engelse letterkunde studeren aan de Universiteit van Oxford. Na het verlaten van het klooster rondde zij haar studie af en sindsdien is zij een productief schrijfster op het terrein van de drie monotheïstische religies. Haar boek Through the Narrow Gate beschrijft de in haar ogen beperkte leefwereld van de kloosterlingen. Het bezorgde haar een slechte naam bij vele katholieken.

Armstrong behoort tot de spraakmakende auteurs over vraagstukken van religie en geloof. Ze …Lees verder op Wikipedia