Boek
Nederlands

Faust : een en twee

Titel
Faust : een en twee / J.W. Von Goethe ; vert. uit het Duits door C.S. Adama van Scheltema (Faust een) en Nico Van Suchtelen (Faust twee)
Auteur
Johann Wolfgang Von Goethe
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Uitgever
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 1982
XVI, 524 p.
ISBN
90-284-1466-5

Besprekingen

Faust, het verhaal van de man die een pact aanging met de duivel, is - wat heet - een complex dichtwerk. Deze nieuwe Nederlandse vertaling verandering in brengen. Zijn vertaling is de eerste die zich baseert op de tekstkritische editie van de Faust uit 1994. Posthuma vertelt in zijn nawoord hoe "net als bij de restauratie van de Sixtijnse Kapel [...] tal van nieuwe kleuren en motieven zichtbaar [zijn] geworden." Goethe wordt al lang beschouwd als een vernieuwer van de Duitse taal, en daar poogt de vertaler rekening mee te houden. Bovendien -- en dat is minder geweten -- vermocht Goethe het als geen ander zijn personages levendig te houden én was hij een schitterend humorist. Posthuma pleit in zijn vertaling dan ook voor een ondogmatische houding tegenover de brontekst. In tegenstelling tot eerbiedige versoverzetters van vroeger, kiest hij voor een doelpubliekgerichte benadering, een houding die trouwens aansluit bij de moderne vertaaltheorie. A fortiori lijkt het hem ero…Lees verder
Nederlandse vertaling van de beide delen van Goethe's hoofdwerk, waarin professor Faust door zijn ontembare kennisdrang en honger naar belevenissen een pact met de duivel sluit, nadat God met de duivel een weddenschap is aangegaan. Een klassiek meesterwerk, dat het verdient in de Nederlandse taal voorhanden te zijn. Beide vertalers volgen het oorspronkelijke metrum zo getrouw mogelijk, wat een prestatie van formaat is. Desondanks zijn ze gedateerd, de vertalingen stammen uit 1911 en 1920. Het oorspronkelijke werk klinkt krachtiger en moderner. De geest der tachtigers die nog over deze vertalingen van Adama van Scheltema en Van Suchtelen zweefde werd in de recente nieuwe vertaling van Ard Posthuma* verdreven. De uitgave is overigens verder onberispelijk met een inleiding over de vertaling en inleidingen van de vertalers over de betekenis en wordingsgeschiedenis. Uitgebreide annotaties geven de nodige verdieping voor de geïnteresseerde lezer die het Duits niet machtig is. Van Deel 1 zij…Lees verder