Boek
Nederlands

De Twaalf : apocriefe verhalen over de apostelen

Jo Claes (auteur), Alfons Claes (auteur), Kathy Vincke (auteur)
+1
De Twaalf : apocriefe verhalen over de apostelen
×
De Twaalf : apocriefe verhalen over de apostelen De Twaalf : apocriefe verhalen over de apostelen

De Twaalf : apocriefe verhalen over de apostelen

Besprekingen

Het is moeilijk te verklaren waarom de laatste jaren de belangstelling is toegenomen voor de apocriefe geschriften van de vroegchristelijke cultuur. Wellicht is De Da Vincicode daarvoor verantwoordelijk.

Volgens de auteur(s) is het ontstaan van deze, vaak fantastische verhalen, te wijten aan een leemte die was ontstaan toen de ooggetuigen overleden waren. Het was een soort stichtende volksliteratuur, gekenmerkt door miraculeuze genezingen en wonderlijke avonturen, sprookjesachtig soms en dus hoogst onhistorisch, maar die een grote populariteit genoten. Bij het ontstaan van de meer degelijke christelijke literatuur, de handelingen van de apostelen, werden deze teksten als een randverschijnsel geweerd. Ze hebben evenwel hun invloed laten gelden op de christelijke kunst en de volksdevotie. Dit boek is geen wetenschappelijk werk en pretendeert ook niet volledig te zijn. Het laat enkele vroegchristelijke teksten herleven over de twaalf apostelen met de bedoeling ze onder ogen…Lees verder
In vele kerken zien we op glasramen, altaarstukken en schilderijen onder meer apostelen afgebeeld in taferelen die we niet terugvinden in de canonieke boeken van de bijbel. Vaak vinden deze afbeeldingen hun inspiratie in de boeken die niet officieel door de rooms-katholieke kerk zijn goedgekeurd. Bijvoorbeeld Filippus die de draak overwint, Johannes die in Efeze de gifbeker drinkt, en Andreas in het land van de menseneters. Deze zogenaamde apocriefe verhalen hebben hun sporen nagelaten in de geschiedenis en daarom brengen deze auteurs de beschrijvingen opnieuw bij de lezer in herinnering. De vroege geloofsgetuigen van het christendom krijgen zo meer reliëf. De apocriefe boeken zijn geen officiële kerkcultuur en maken eerder deel uit van de volkscultuur, evenals vele afbeeldingen van deze heiligen; het gaat hier dus om volkscultuur pur sang. Het boek bevat veel kleurenillustraties. De auteurs hebben de afgelopen jaren in dezelfde mooie, verzorgde formule een reeks boeken over heiligen …Lees verder

Over Jo Claes

Jo Claes (Hasselt, 29 juli 1955) is een Vlaamse auteur.

Biografie

In 1984 ging Claes werken als leerkracht Nederlands en Engels in het Heilig Hartinstituut Heverlee. In 1986 ontving zijn verhalenbundel De stenen toren de Prijs Beste Debuut. Datzelfde jaar verscheen ook zijn novelle De dwaling en in 1987 de roman Postume dood. In de jaren 90 publiceerde hij nog enkele prozawerken met een klassieke verhaallijn en een doordachte plot.

Sinds 2002 publiceert hij ook non-fictie over hagiografie, mythologie en iconografie. Vooral bekend is het drieluik Sanctus, Sancti en Sanctorum. Daarnaast publiceerde hij werken over de Bijbel, de apocriefe evangelies, de Griekse mythen en de Romeinse sagen.

In 2008 publiceerde Claes met De zaak Torfs een misdaadroman rond het personage van inspecteur Thomas Berg. In 2009 kwam een vervolg en sindsdien komt er elk jaar een Thomas Berg-roma…Lees verder op Wikipedia

Suggesties