Boek
Nederlands

Bitterzoet : omgaan met diabetes mellitus

Jet Van Eeghen (auteur)
+1
Bitterzoet : omgaan met diabetes mellitus
×
Bitterzoet : omgaan met diabetes mellitus Bitterzoet : omgaan met diabetes mellitus

Bitterzoet : omgaan met diabetes mellitus

Onderwerp
Diabetes
Titel
Bitterzoet : omgaan met diabetes mellitus
Auteur
Jet Van Eeghen
Taal
Nederlands
Uitgever
Wormer: Inmerc, 2005
128 p.
ISBN
90-6611-594-7

Besprekingen

Diabetes zit overduidelijk in de lift: in alle westerse landen is er een stevige stijging van het aantal patiënten, vooral dan van diabetes type 2, dat rechtstreeks verband houdt met onze manier van leven. De diagnose is een flinke opdoffer, want hoewel met diabetes te leven valt, heeft de ziekte toch een duidelijke weerslag op de kwaliteit van het leven.

Op de medische vragen over deze aandoening is vaak snel een antwoord gevonden. Maar wat doet diabetes met je leven? Wat verandert er op sociaal vlak? Wat betekent het voor voeding, werk, uitgaan, vakantie, verzekeringen, zwangerschap, sport? Verandert er iets in je relatie? Wat zijn de gevolgen voor je partner en welke invloed heeft diabetes op seks? In dit boekje vind je een antwoord op deze vragen, overzichtelijk ingedeeld per onderwerp.

Allereerst definieert de auteur het begrip diabetes. Vervolgens bekijkt hij de rol van voeding en gedrag op het verloop van diabetes. Verder komt het belang van beweging en ontspannin…Lees verder
De auteur (1970) is freelance tekstschrijver en heeft sinds 1999 diabetes type 1; ze leidt in alle andere opzichten een normaal en druk bezet leven. De combinatie van ervaren en deskundig auteur en 'ervaringsdeskundige' inzake het onderwerp bewerkstelligt een tekst die direct aanspreekt en evident betrouwbaar is (drie artsen worden bedankt voor hun medewerking). Leidmotief is het antwoord op de vraag 'hoe kun je diabetes een plaats geven in je leven?' en dit antwoord wordt uitgesplitst in dertien hoofdstukken vanaf 'wat heb je nu?' [overzicht van wat diabetes is] via 'lekker en gezond eten', 'kom in beweging', 'een kind met diabetes', 'slikken prikken: de hulpmiddelen' en nog andere invalshoeken tot en met 'papierwinkel: documenten en verzekeringen' en 'méér informatie via lotgenoten'. De tekst is ingedeeld in ruim tweehonderd vragen met recht-toe-recht-aan zakelijke en duidelijke antwoorden. Register en lijst van adressen.