Boek
Nederlands

De komst van Joachim Stiller

Hubert Lampo (auteur)

De komst van Joachim Stiller

Een zekere Joachim Stiller, wiens sterfelijke verschijningsvorm zich niet openbaart, gaat een wezenlijk bestanddeel uitmaken van het leven en denken van drie elkaar aanvankelijk onbekende mensen te Antwerpen: de ik-figuur (een schrijver), een lerares wiskunde en een wethouder.
Onderwerp
Messianisme
Titel
De komst van Joachim Stiller
Auteur
Hubert Lampo
Taal
Nederlands
Uitgever
[S.I.]: Het Laatste Nieuws, jaar van uitgave onbekend
157 p.

Besprekingen

Tweeënveertig drukken in veertig jaar, vertaald in twaalf talen, bekroond met de Staatsprijs en verfilmd. Wat meer kan een auteur van een roman verlangen? Hoe objectiever kan de kwaliteit en de populariteit van een werk weergegeven worden? Toch vind ik persoonlijk dat Lampo betere romans heeft geschreven.

Freek Groeneveld, journalist, en zijn verloofde Simonne Marijnissen worden als het ware gestalkt door een figuur die Joachim Stiller heet. Hij manifesteert zich in brieven, aan Freek verstuurd voor zijn geboorte, in telefoontjes, als een graffiti-mannetje, als auteur van een oud foliant over de Apocalyps, als een soldaat tijdens een V2-bombardement. Daarnaast vinden een aantal onverklaarbare gebeurtenissen plaats: het zonder reden opbreken van een straat, een beiaardconcert in het midden van de nacht. Dat alles leidt bij Freek en Simonne tot een soort van angstpsychose. Naar het einde toe lijkt het alsof Stiller zich toch zal gaan openbaren, maar bij de ultieme afspraak loopt…Lees verder
Een zekere Joachim Stiller, wiens sterfelijke verschijningsvorm zich niet openbaart, gaat een wezenlijk bestanddeel uitmaken van leven en denken van drie elkaar aanvankelijk onbekende mensen te Antwerpen: de ik-figuur (een schrijver), een lerares en een wethouder. Stiller belichaamt het beeld van de verlosser, een archetype dat volgens Jung in het collectieve onbewuste aanwezig is. Bekendste werk van deze magisch-realistische auteur (1920), origineel van taal, mysterieus en vol spanning. Paperback; kleine druk.

Over Hubert Lampo

CC-BY-SA-3.0 - Foto van/door Thor NL (Tom Ordelman).

Hubert Léon Lampo (Antwerpen, 1 september 1920 – Essen, 12 juli 2006) was een Vlaams schrijver. Hij is vooral bekend geworden door zijn roman De komst van Joachim Stiller (1960), die in 1976 werd verfilmd en waarvan tijdens zijn leven 44 Nederlandstalige drukken en talrijke vertalingen verschenen.

Betekenis

Lampo is in het Nederlandse taalgebied niet alleen een belangrijke grondlegger, maar tevens de met afstand bekendste exponent van het magisch realisme, een stroming die zich kenmerkt door de realistische weergave van 'bovennatuurlijke' verschijnselen, eigenschappen en gebeurtenissen. Magie, esoterie en het paranormale worden daarbij zodanig ongemerkt en geleidelijk een aanvankelijk alleszins realistische vertelling binnengesluisd dat de lezer, misleid als hij is door zijn vertrouwdheid met de door de schrijver opgeroepen setting en de zich daarbinnen afspelende handeling, zich van de meest wonderlijke ongerijmdh…Lees verder op Wikipedia