Boek
Nederlands

Maria Speermalie : levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937

Herman Teirlinck (auteur)

Maria Speermalie : levensgetijden op De Heerlijkheid 't Homveld 1875/1937

Besprekingen

Uitgeverij Wereldbibliotheek bestaat honderd jaar en dat zullen we geweten hebben. Er verscheen een gedenkboek, en een themanummer van het tijdschrift voor wereldliteratuur 'Armada'. Ook werd de 'Reeks Wereldboeken' opgestart, waarin 14 boeken uit het oude fonds verschijnen die niet alleen mee het gezicht van de uitgeverij hebben bepaald, maar tevens typerend waren voor hun tijd. Ze hebben intussen niets aan zeggingskracht ingeboet. De 'Vlaamse connectie' van de uitgeverij werd in de verf gezet, en een uniek project voor 'boeken op verzoek' werd opgestart.

Oprichting

In 1905 richtte Leo Simons (1862-1932) de Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur op die al snel, naar een van de geplande reeksen, Wereldbibliotheek werd genoemd. Het doel was "het verspreiden van goedkope boeken onder een publiek dat nog niet of nauwelijks toe was aan de leescultuur, en op deze wijze het volk te verheffen". Het doelpubliek bestond uit onderwijzers, lage ambtenaren en arbeiders. Vooral …Lees verder
Een gruwelijk verhaal dat speelt in de jaren 1875-1937, over een zinnelijke vrouw die haar man vermoordt omdat hij haar betrapt met haar minnaar, die vervolgens haar minnaar verstoot omdat ze meer heil ziet in de religie, en die ten slotte niets overhoudt dan haar verbondenheid met haar kinderen en het "Goed", het grondbezit waar zij en haar vader zich geheel voor inzetten. Haar haat is even ontstuimig als haar liefde, haar zorg voor het Goed even steriel als haar devotie. Alleen de tante, de zuster van haar vroeg gestorven moeder, is een rustpunt in dit boek en in het leven van Maria. De woordenvloed van de schrijver doet wat overstelpend aan in deze Vlaamse klassieker, uitgegeven in de reeks Wereldboeken t.g.v. het 100-jarig bestaan van uitgeverij Wereldbibliotheek. Kleine druk.

Over Herman Teirlinck

Herman Teirlinck kan verwijzen naar:

  • Herman Teirlinck (schrijver), een Vlaamse schrijver
  • Studio Herman Teirlinck, een Belgische toneelschool
  • Herman Teirlinck Instituut
  • Herman Teirlinckgebouw, een Vlaams Administratief Centrum in Brussel