Boek
Nederlands
'De allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie', zo bestempelde Willem Kloos Gorters bundel Verzen, die in 1890 verscheen. Herman Gorter werd de grootste dichter van zijn generatie en een ijkpunt voor de moderne poëzie van Leopold, Roland Holst, Marsman en Lucebert. Dichtregels als 'Zie je ik hou van je' en 'Gij staat zoo heel, heel stil' zijn inmiddels diep in ons na
Titel
Verzen
Auteur
Herman Gorter
Nawoord
Kees 't Hart
Taal
Nederlands
Editie
5
Uitgever
Amsterdam: Athenaeum-Polak en Van Gennep, 2010
126 p.
Aantekening
De editie van 1890
ISBN
9789025367077 (hardback)

Besprekingen

In de mooie 'Perpetua'-reeks verscheen zopas een heruitgave van de legendarische bundel Verzen van Herman Gorter. Na het lange verhalende gedicht Mei staat Verzen in de literatuurgeschiedenis geboekstaafd als de belangrijkste bundel van de Tachtigergeneratie. Trefwoorden als 'sensitivisme' (het gebruik van alle zintuigen) en 'impressionisme' zijn daarbij nooit ver weg. Een aantal verzen uit de bundel heeft mettertijd ook een klassiek statuut verkregen: wie heeft op de middelbare school niet kennisgemaakt met 'Zie je ik hou van je' of ' Het was dien avond zoo stil'. Toch heeft dat beeld, hoe verantwoord het ook mag zijn, gaandeweg ons beeld op de poëzie van Gorter aanmerkelijk vertroebeld. Wie vandaag de Verzen uit 1890 leest, staat vooral versteld van de grote formele vrijheid die de dichter zich aanmat. Rijm wordt vrij gehanteerd, maar vooral de onregelmatige regellengte en de strofebouw zijn onderhevig aan verregaande ? en voor die tijd duidelijk revoluti…Lees verder
Heruitgave van Gorters 'Verzen' van 1890, een bundel die volgens velen een aantal van de mooiste liefdesgedichten bevat die er in het Nederlands geschreven zijn. Deze 'sensitivistische' gedichten, die bij hun verschijnen nauwelijks werden begrepen, lijken nu bij uitstek modern. In deze editie zijn het opstel en de aantekeningen van bezorger Enno Endt vervallen; in de plaats kwam een levendige uitleiding van Kees 't Hart (8 blz.); de tekst van de gedichten is ongewijzigd sinds de derde herziene druk, dus nog steeds in de oude spelling. Verzorgde uitgave met leeslint.

Over Herman Gorter

Herman Gorter (Wormerveer, 26 november 1864 - Sint-Joost-ten-Node, 15 september 1927) was een Nederlandse dichter. Ook was hij medeoprichter van de Sociaal-Democratische Partij, de latere CPN. Hij is vooral bekend geworden door zijn gedicht van epische lengte Mei (1889). De openingsregel van dit gedicht, Een nieuwe lente en een nieuw geluid is een staande uitdrukking geworden.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
In een oud stadje, langs de watergracht

Levensloop

Gorters familie van vaderszijde telde veel doopsgezinde predikanten. Zo ook zijn vader, Simon Gorter, die tevens letterkundige en hoofdredacteur van het Nieuws van den Dag was. Zijn vader overleed in 1871 aan tuberculose toen Gorter jr. nog maar zes jaar oud was. Zijn moeder, eveneens uit een doopsgezin…Lees verder op Wikipedia