Boek Nederlands

Het boek van alle dingen

Guus Kuijer (auteur), Peter-Paul Rauwerda (illustrator)

Het boek van alle dingen

Guus Kuijer (auteur), Peter-Paul Rauwerda (illustrator)
  • Vanaf 9-11 jaar
De vader van de 9-jarige Thomas is erg gelovig en straft in naam van God zijn zoon en vrouw hardhandig. Thomas heeft zijn eigen manier van geloven en houdt hele gesprekken met Jezus. Gelukkig zijn er mensen die Thomas en zijn moeder willen helpen. Vanaf ca. 10 jaar.
Titel
Het boek van alle dingen
Auteur
Guus Kuijer
Illustrator
Peter-Paul Rauwerda
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Querido, 2004
102 p. : ill.
ISBN
90-451-0065-7

Beschikbaarheid en plaats in de bib

Besprekingen

Toen ik Het boek van alle dingen een eerste maal gelezen had, dacht ik: ze kunnen niet verder uit elkaar liggen, de werelden van de 21e-eeuwse Polleke en die van Thomas uit 1951. Maar dat blijkt slechts schijn, in werkelijkheid zit er even veel van Guus Kuijer in Thomas als in Polleke. Uiteindelijk stellen Polleke en Thomas gelijkaardige vragen en hebben zij gelijkaardige doelen in hun leven. Ze zijn beiden op een heel eigen manier intens met het geloof bezig en het zijn allebei lieve en sterke mensen, die hun best doen om gelukkig te zijn, ondanks alle ellende en chaos om hen heen.

Het boek van alle dingen maakt geen deel uit van een serie, zoals dat bij de vijf boeken rond Polleke (eind jaren '90) en de vijf boeken rond Madelief (eind jaren '70) het geval was. Het boek van alle dingen voert ons terug naar de jaren '50, meer bepaald naar 1951, toen het hoofdpersonage Thomas én Guus Kuijer zelf negen jaar oud waren. Of dit verhaal autobiografischer is dan K…Lees verder
Het is 1951: bij de negenjarige Thomas thuis is men heel streng in de leer. Zijn vader houdt het gezin met harde hand bij Gods Woord. Zo wordt Thomas afgeranseld als hij geheel te goeder trouw tijdens de kerkdienst 'Goede stierenheer verlos onze ellendige zondagen' zingt in plaats van 'Goedertieren Heer verlos ons ellendige zondaren'. Maar wat Thomas veel erger vindt, is dat zijn vader ook zijn moeder slaat, in naam van Gods Woord. Thomas heeft zijn eigen fantasievolle manier van geloven, houdt hele gesprekken met Jezus en probeert via de Egyptische plagen het hart van de farao, zijn vader, te vermurwen. Hij begint met het water van het aquarium net als de Rode Zee via limonade in bloed te veranderen. Maar dat maakt alles nog erger. Gelukkig komt er hulp, van zijn oudere zus, zijn tante (die lange broeken durft te dragen) en van zijn buurvrouw, een aardige heks die hem versjes van Annie M.G. Schmidt leert. Een schitterende nieuwe Guus Kuijer waarin subtiel, met veel humor en fantasie …Lees verder

Het boek van alle dingen

In 'Het boek van alle dingen' vertelt Guus Kuijer het verhaal van Thomas Klopper, die op een dag bij hem langs kwam om zijn schrijfsels uit zijn kindertijd te laten lezen en om te zetten in een publiceerbaar boek. In dat boek treedt geen ik-verteller op, maar het verhaal wordt wel volledig verteld vanuit het standpunt van Thomas, die in 1951, toen hij negen was, begon te schrijven aan zijn 'Boek van alle dingen'. Wat de negenjarige Thomas  bezig houdt, is niet allemaal even vrolijk. Want Thomas heeft niet alleen een lieve moeder en een oliedomme zus die op het lyceum zit, er is ook nog zijn strenggelovige vader die strikte volgzaamheid eist en die er niet voor terugdeinst om vrouw en kinderen met harde hand tot gehoorzaamheid en onderdanigheid te brengen. Wanneer vader voorleest over de tien plagen van Egypte, besluit Thomas dat het ook thuis misschien wel tijd is voor een plaag van Egypte. Gelukkig staat hij er niet alleen voor. Buurvrouw Van Amersfoort die in de buurt bekend staa…Lees verder