Boek
Nederlands

Prisma Grieks-Nederlands

G.J.M. Bartelink (auteur)

Prisma Grieks-Nederlands

In de reeks:

Dit Prisma woordenboek Oudgrieks biedt:

* de woordenschat van veelgelezen auteurs uit de Oudheid: Homerus, Herodotus, Sophocles, Euripides, Thucydides, Xenophon, Plato en anderen;

* ruim 30.000 trefwoorden, waaronder ook afwijkende werkwoordsvormen;

* een heldere lay-out en een gebruikersvriendelijke typografie.

Het boek sluit goed aan op het programma va

Titel
Prisma Grieks-Nederlands
Auteur
G.J.M. Bartelink 1924-2012
Taal
Nederlands
Editie
21
Uitgever
Houten: Prisma Woordenboeken en Taaluitgaven, 2009
328 p.
ISBN
9789027405753 (paperback)

Besprekingen

Herdruk van het Prisma Woordenboek Grieks-Nederlands (eerste druk als Aula pocket in 1958) van de hand van de emeritus hoogleraar Bartelink. Blijkens het voorwoord is het gericht op de meest gelezen schoolauteurs, zoals Homerus, Herodotus, de tragediedichters, Xenophon en Plato en wil het zo 'de gymnasiast zoveel mogelijk bieden'. Hier ligt echter meteen een probleem: het onderwijs in de klassieke talen is de laatste jaren ingrijpend veranderd, waarbij een bredere en afwisselendere keuze uit de antieke literatuur wordt gelezen. Dit woordenboek richt zich echter nog op gymnasiasten van de jaren 1960-'70. Weinigen zullen er iets aan hebben dat voor dit woordenboek 'de veel gebruikte leesboeken van Cohen-van IJzeren-Schuursma en Van der Veer' zijn geëxcerpeerd, aangezien deze boeken op de scholen niet meer gelezen worden. Paperback; kleine druk.