Boek
Nederlands

De anderen

Gemma Malley (auteur)
Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
Anna (14) leeft in 2140 en is een overbodig kind dat in een tehuis wordt opgevoed tot slaaf. Een nieuwe jongen vertelt Anna over haar ouders en over het ondergrondse verzet. Vanaf ca. 14 jaar.
Titel
De anderen
Auteur
Gemma Malley
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Engels
Oorspr. titel
The declaration
Uitgever
Amsterdam: Pimento, 2008
287 p.
Aantekening
Vormt samen met In de val (deel 2) en een nog te verschijnen derde deel, een trilogie
ISBN
9789049922184

Besprekingen

We schrijven 2140, Engeland. Sinds de uitvinding van het langlevenmedicijn sterven noch verouderen mensen. Consequentie is wel dat de aarde langzaam overvol raakt, zodat burgers alvorens de medicijnen te krijgen, moeten beloven geen kinderen meer op de wereld te zetten. De ouders van het 14-jarige hoofdpersonage Anna overtraden deze simpele maar verregaande wet, waardoor hun dochter als 'Overtollige' in het tehuis Grange Hall belandt. Onder het waakzame oog van mevrouw Pincent worden de dissendente jongeren opgeleid tot 'Waardevol Bezit' (lees: huisslaaf) van de legale burgers. Aan het begin van de roman heeft Anna de waarden en normen van de 'Autoriteiten' geïnterioriseerd en gelooft ze daadwerkelijk dat haar ouders egoïstisch en slecht zijn. Via dagboekfragmenten, geschreven vanuit een personele ik, krijgt de lezer een schrijnend portret van een sociaal niet-geïntegreerde groep. Parallellen met onze maatschappij zijn nergens veraf, en precies daarom raakt Malley zo sterk de empathis…Lees verder
We schrijven het jaar 2140: met de uitvinding van een bijzonder medicijn is het mogelijk geworden het eeuwige leven te hebben. Sterker nog: het krijgen van een kind wordt alleen toegestaan als hiervoor een familielid sterft. Zo niet, dan wordt het kind een Overtollige en moet buiten de maatschappij in een opvanghuis leven, zoals de hoofdpersoon van deze toekomstroman, de jonge Anna (14). Als in dit tehuis ook leeftijdgenoot Peter arriveert, wordt Anna bekend met de situatie rond haar ouders, die - anders dan gedacht - niet meer in de gevangenis zitten. Consequent houdt de Engelse schrijfster de sciencefictionachtige sfeer vast. Haar hoofdpersonen komen tegen hun opsluiting in opstand en ontvluchten. Er komen echter nog andere geheimen aan het licht. De geschetste toekomstvisie lijkt niet heel waarschijnlijk, maar voor de liefhebbers is het een onderhoudende (sociale) sciencefictionroman. Zie voor de Engelse editie 'The declaration'*. Vanaf ca. 14 jaar.

De Anderen

2140: na de uitvinding van een eeuwig levensverlengend medicijn worden kinderen overbodig. Immers, als iedereen kinderen blijft krijgen, is er op de wereld niet meer genoeg plaats. Je mag enkel nog een kind krijgen, als je ervoor kiest het medicijn niet meer te nemen, een normaal verouderingsproces te doorlopen en uiteindelijk te sterven. Illegale kinderen worden in een overtolligentehuis gestopt, waar ze doordrongen worden van hun overtolligheid en gedwongen worden tot een sterfelijk leven van dienstbaarheid. Anna is zo’n overtolligenkind. Ze woont in Grange Hall, waar de directrice, geheel in lijn met de directieven van de overheid, een schrikbewind voert. Op een dag komt er een nieuwe jongen in het tehuis, Peter. Hij vertelt Anna schokkende dingen over haar ouders, en het ondergrondse verzet tegen het medicijn. Anna is bang en wil er helemaal niets van weten, want Peters verhalen druisen in tegen alles wat ze heel haar leven lang in Grange Hall geleerd heeft. Samen met hem vluch…Lees verder