Boek
Nederlands

Een duidelijke kijk op kanker : als een cel in het lichaam ontspoort...

Filip Lardon (auteur)
+1
Een duidelijke kijk op kanker : als een cel in het lichaam ontspoort...
×
Een duidelijke kijk op kanker : als een cel in het lichaam ontspoort... Een duidelijke kijk op kanker : als een cel in het lichaam ontspoort...

Een duidelijke kijk op kanker : als een cel in het lichaam ontspoort...

'Een duidelijke kijk op kanker' is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over kanker. Vaak hebben patiënten en hun naasten heel wat vragen over deze ziekte. Kennis over de ziekte en de behandeling is nochtans erg belangrijk.
Onderwerp
Kanker
Titel
Een duidelijke kijk op kanker : als een cel in het lichaam ontspoort...
Auteur
Filip Lardon
Taal
Nederlands
Editie
1
Uitgever
Antwerpen: Standaard, 2011
174 p. : ill.
ISBN
9789034194404 (paperback)

Besprekingen

Een duidelijke kijk op kanker is een paperbackeditie waarvan de pagina’s vrij makkelijk loskomen. De stevigheid van het boek laat dus wat te wensen over. Wel is er een degelijke keuze van papier, een papiersoort die het lezen aangenaam maakt. Een aantal keren wordt er verwezen naar een onderstaande figuur, die zich dan telkens niet ‘onderstaand’ maar op een volgende pagina bevindt. De vermelding ‘in volgende figuur’ was hier beter geweest. De illustraties geven op een eenvoudige, maar duidelijke wijze weer wat je gelezen hebt. Op zich is dit boek makkelijk leesbaar. Voor de grijze gearceerde delen ligt de moeilijkheidsgraad wat hoger. Deze vragen wat meer inspanning van de lezer, je dwaalt makkelijker af en hebt de neiging deze delen over te slaan.
In dit werk van Filip Lardon worden in de vier eerste hoofdstukken de pathofysiologie van kanker op een eenvoudige wijze beschreven, met ruime aandacht voor de cel en de celontwikkelingen. De lezer vindt informatie over de etiol…Lees verder
Met Een duidelijk kijk op kanker schreef Filip Lardon, hoogleraar geneeskunde en biomedische wetenschappen, tevens hoofd van het laboratorium voor kankeronderzoek en klinische oncologie van de Universiteit Antwerpen, een helder en toegankelijk werk over het fenomeen kanker.
In de eerste vier hoofdstukken belicht Lardon op een eenvoudige, inzichtelijke wijze de pathofysiologie van kanker, met ruime aandacht voor de cel en de celontwikkeling. Aan bod komen onder meer de etiologie, de groei en ontwikkeling van de tumor, cijfermateriaal omtrent kanker, oorzaken en preventie, symptomen, diagnose en behandeling. Het werk werd duidelijk vanuit een wetenschappelijk kader geschreven. In het vijfde hoofdstuk presenteert Lardon een diepgaander relaas omtrent het wetenschappelijk onderzoek, vooral in de grijs gearceerde tekstblokken, die wat meer inspanning vergen. Helaas wordt hier geen basistekst gegeven voor de lezer die zich niet waagt aan diepgravende vakliteratuur. De vragen achte…Lees verder
Met dit boek schreef de auteur, hoogleraar geneeskunde en biomedische wetenschappen, tevens hoofd van het laboratorium voor kankeronderzoek en klinische oncologie van de Universiteit Antwerpen, een toegankelijk werk over kanker. Hij belicht op eenvoudige wijze de pathofysiologie, met ruime aandacht voor de cel en celontwikkeling. Aan bod komen de etiologie, de groei en ontwikkeling van de tumor, cijfermateriaal omtrent kanker, oorzaken en preventie, symptomen, diagnose en behandeling. De grijs gearceerde tekstblokken, met name in het hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek, zijn moeilijker te lezen door de wetenschappelijk hogere moeilijkheidsgraad en de vakterminologie. De illustraties verduidelijken steeds op een eenvoudige manier het gelezene. Een boek voor wie direct of indirect met kanker te maken krijgt. Een vlot leesbaar en degelijk onderbouwd werk, met ruime aandacht voor het wetenschappelijke aspect. Toch is het jammer dat er niet meer aandacht werd besteed aan het verloop …Lees verder

Over Filip Lardon

CC BY-SA 4.0 - Foto van/door Christophe Hermans

Filip Lardon (Schoten, 1966) is een Belgisch hoogleraar, kankerspecialist en vicerector van de Universiteit Antwerpen. Hij is als professor verbonden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en is diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek.

Academische loopbaan

Filip Lardon studeerde eerst Biologie - Fysiologie aan de Universiteit Hasselt (bachelor, 1985-1987) en de Universiteit Antwerpen (master, 1987-1989). Hij vervolgde zijn studies aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen (1989-1995) en in 1995 promoveerde hij in de geneeskunde met een doctoraat. Daarna werd hij aangesteld als postdoctoraal onderzoeksleider aan de dienst Experimentele Hematologie (Universitair Ziekenhuis Antwerpen – Universiteit Antwerpen).

In 1998 werd hij benoemd tot docent aan de Faculteit Genee…Lees verder op Wikipedia