Cd-rom
Nederlands

Spelling en dictee : gevorderden

Eric Jan Van Dorp (auteur), Anneke Koorn (auteur)

Spelling en dictee : gevorderden

Eric Jan Van Dorp (auteur), Anneke Koorn (auteur)
Titel
Spelling en dictee : gevorderden
Auteur
Eric Jan Van Dorp Anneke Koorn
Taal
Nederlands
Uitgever
Utrecht: Bruna Multimedia, 2003
1 cd-rom + handleiding
Aantekening
Taalcursus Nederlands, enkel raadpleging in het Nederlands Vanaf leesniveau AVI2, tot NT2 niveau2
ISBN
90-229-4867-6

Besprekingen

In de serie Nederlands als tweede taal is nu van dezelfde auteurs een oefen cd-rom uitgebracht. De oefeningen richten zich op de spelling en worden in de vorm van een gesproken dictee gegeven.Twee van de zes oefeningen zijn alleen tekstdictee. In het woorddictee en zinsdictee schrijft men na wat men hoort, bij de werkwoordsoefening moet de juiste werkwoordsvervoeging ingevuld worden en er is een oefening voor meervouden en het invullen van het bijvoeglijk naamwoord. Na twee keer fout komt het juiste antwoord op het scherm, met mondelinge feed-back. Het beginscherm onder de Help-knop geeft een eenvoudige instructie voor de bediening van de knoppen. De cd-rom bevat een onderdeel gebruiksbeheer voor het werken met groepen. De naam van de gebruikers, het aantal uitgevoerde oefeningen en de scores worden daarin bijgehouden. De oefeningen zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen uit te voeren, met aangepaste teksten. Geschikt materiaal voor zelfstudie, een redelijk leesvaardigheidsniveau…Lees verder