Boek
Nederlands

Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven

Chris Gastmans (auteur), Kris Dierickx (auteur)

Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven

Medisch-ethische beschouwingen vanuit een rooms-katholieke invalshoek.
Titel
Ethiek in witte jas : zorgzaam omgaan met het leven
Auteur
Chris Gastmans Kris Dierickx
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2002
247 p.
ISBN
90-5826-187-5

Besprekingen

Parallel met de explosieve ontwikkeling die de medische wetenschap en technologie evenals de basiswetenschappen van die discipline hebben gekend, zijn er zware morele problemen gerezen. De meest in het oog springende hebben te maken met het begin en het einde van het leven. Globaliserend gesteld: met eugenetica en euthanasie. Maar tussen begin en eindpunt doen er zich nieuwe situaties voor, o.a. doordat het eindpunt steeds verder van de start is komen te liggen, die even zovele morele implicaties in zich dragen. De traditionele confessionele moraal biedt niet langer adequate antwoorden voor de prangende problemen waarmee de hedendaagse westerse mens geconfronteerd wordt: in-vitrofertilisatie, donorinseminatie, prenatale diagnostiek, reproductief en/of therapeutisch klonen... De lijst is lang en groeit dagelijks aan.

Uitgaande van de personalistische antropologie uitgewerkt door de Leuvense moraaltheoloog prof.em. Louis Janssens, hebben een aantal moraaltheologen een medische et…Lees verder
Dit boek behandelt een aantal centrale thema's uit de medische ethiek, zoals prenatale diagnostiek en selectieve abortus, genetische screening, klonen, rechten van patiënten, zorg voor dementerenden, stervensbegeleiding. De auteurs zijn Vlaams en de levensbeschouwelijke context is het rooms-katholieke geloof. Toch is dit niet een boek voor uitsluitend geestverwanten en landgenoten van de auteurs. De oriëntatie op Nederland en Nederlandse auteurs is op veel plaatsen aanwijsbaar, maar wat nog belangrijker is: de behandeling van de onderwerpen is kwalitatief zo goed dat ook voor Nederlanders van andere dan rooms-katholieke overtuiging kennisneming van dit boek lonend is. Misschien niet als eerste kennismaking met de medische ethiek, maar wel als serieuze bijdrage van godsdienstig geïnspireerde zijde. De vele verwijzingen naar Belgische wetten, praktijken en organisatievormen maken het boek minder geschikt voor het onderwijs, maar zijn geen bezwaar voor wie variatie in standpunten zoekt.

Over Chris Gastmans

Chris Gastmans is gewoon hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is tevens directeur van het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht. Sinds 2002,is hij lid van het bureau van the European Association of Centres of Medical Ethic (EACME). Eerst als secretaris generaal (2002-2010), daarna als penningmeester (2010-2013) en daarna als president (2013-2015).

Hij is tevens ethisch adviseur van Zorgnet Vlaanderen te Brussel. Hij is lid van verscheidene commissies voor medische ethiek. Hij doceert en publiceert over zorgethiek en medische ethiek, in het bijzonder over ethische problemen in de zorg voor ouderen en in de zorg rondom het levenseinde. Hij is tevens een van de belangrijke stemmen in het hedendaagse euthanasie debat en een internationaal gekende voorvechter van Ethics of Care.

Daarnaast is hij auteur van verschillende boeken waarvan Cirkels van zorg en Zorg aan zet de meest gekende zijn. Deze worden veelal gebruikt om kwalitatief e…Lees verder op Wikipedia