Boek
Nederlands

S.O.S. brein : help je tiener slimmer studeren

Bernard Lernout (auteur), Inge Provost (auteur)
+1
S.O.S. brein : help je tiener slimmer studeren
×
S.O.S. brein : help je tiener slimmer studeren S.O.S. brein : help je tiener slimmer studeren

S.O.S. brein : help je tiener slimmer studeren

Contacten met ouders en kinderen hebben de auteurs van dit boek op het spoor gebracht van drie grote oorzaken van leerproblemen: het gebrek aan een goede methode, onvoldoende motivatie en toenemende moeilijkheden bij het studeren. De auteurs hebben ze ‘de MeMoMo’-euvels genoemd. Ouders zullen ze makkelijk herkennen: Methode Motivatie Moeilijkheden. In dit boek leggen Lernout en Provost

Onderwerp
Studievaardigheden
Titel
S.O.S. brein : help je tiener slimmer studeren
Auteur
Bernard Lernout Inge Provost
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Standaard, 2008
213 p., [16] p. pl. : ill.
ISBN
9789002223587

Besprekingen

S.O.S. Brein is een handleiding voor beter, 'slimmer' studeren, ontstaan uit de ervaringen die Lernout en Provost opgedaan hebben als trainingsdocenten voor volwassenen en kinderen. Ze roepen ouders op hun kinderen te ondersteunen en te begeleiden, meteen de voornaamste raad van dit duo, alle andere tips en adviezen liggen in het verlengde ervan. Het boek kan als voorbeeld dienen van hun manier van werken: een sterke, herkenbare structuur in elk hoofdstuk, een rustige opmaak, en als toemaatje een kort literatuuroverzicht, enkele nuttige (internet)adressen, en een kleurenkatern met breinwebben. Hun traject telt verschillende stappen, die je niet in volgorde hoeft te zetten. Hoe werken ons korte- en langetermijngeheugen? Hoe organiseer ik mijn leeromgeving met gevoel voor ziel? Ouders en kinderen kunnen het boek gedeeltelijk samen doornemen, al is het niet altijd even duidelijk wie zich aangesproken moet voelen. De oefeningen en het zich toeëigenen van de (nieuwe?) werkwijze uit …Lees verder
Deze handleiding voor 'slimmer' studeren bij jongeren ontstond vanuit de praktijkervaring van Bernard Lernout en Inge Provost, die beiden actief zijn als coaches in 'breintraining'. Het traject dat ze voorstellen, telt zeven stappen, die je niet hoeft te doorlopen in een bepaalde volgorde. Aan bod komen het opkrikken van de motivatie, de planning en methode, het memoriseren van leerstoffen, de leeromgeving, leren uit je fouten en leerhindernissen. Het boek heeft een erg heldere structuur, met in elk hoofdstuk zogenoemde 'breinwebben' (schema's), anekdotes, wetenschappelijk informatie, tips en enkele bewegingsoefeningen. Ook de icoontjes, kaders en afbeeldingen zorgen voor overzicht. Achteraan volgen een literatuuroverzicht, nuttige (internet)adressen en een kleurenkatern met de breinwebben uit het boek. Bedoeling is dat ouders het boek samen doornemen met hun kinderen, maar het is wel niet altijd even duidelijk wie zich aangesproken moet voelen. Het enthousiaste boek kan wel een hart …Lees verder