Boek
Nederlands

Kinderen met dyscalculie

Annemie Desoete (auteur), Tom Braams (auteur)
Informatie over de diagnose, preventie en aanpak van rekenstoornissen bij jonge kinderen voor leerkrachten in het basisonderwijs en ouders.
Titel
Kinderen met dyscalculie
Auteur
Annemie Desoete Tom Braams
Taal
Nederlands
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2008
174 p. : ill.
ISBN
9789085063681

Besprekingen

Hoewel men meer en meer te weten komt over rekenstoornissen of dyscalculie, is er nog niet zoveel bekend over dyscalculie en zijn er vaak misverstanden. De auteurs van Kinderen met dyscalculie willen die leemte opvullen en uitleggen hoe een goede hulp eruit kan zien.
Het boek start met het maken van een duidelijk onderscheid tussen rekenproblemen en rekenstoornissen. De auteurs spreken van rekenproblemen voor alle problemen van kinderen die, om welke reden ook, niet goed kunnen rekenen. Bij rekenstoornissen zijn de vaardigheden van het kind verstoord, waardoor het hardnekkige rekenproblemen heeft. Vaak zal dyscalculie ook samengaan met bijvoorbeeld dyslexie of ADHD. Dan spreken we van een 'comorbiditeit'. De auteurs onderscheiden vier types van dyscalculie: semantische geheugendyscalculie, getallenkennisdyscalculie, visuospatiële dyscalculie en procedurele dyscalculie. Vervolgens staan ze stil bij de aanpak van dyscalculie op school en leggen ze, vanuit hun rijke ervaring, u…Lees verder
In tegenstelling tot dyslexie is er over dyscalculie weinig bekend bij het grote publiek (ouders, leraren). Dit boek presenteert een leesbare schets van dit intrigerende thema: dyscalculie wordt goed gedefinieerd, er is aandacht voor de verschijningsvorm in school, diagnose, behandelprincipes en instructieaanpak in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. In publicaties over dyscalculie wordt meestal gesproken over kenmerkende aspecten als ernstige en hardnekkige problemen met rekenen bij iemand die andere dingen wel goed kan leren (en worden dus niet veroorzaakt door een verminderde intelligentie). De inhoud van deze publicatie is - hoewel specialistisch - begrijpelijk, helder en praktijkgericht. De informatie wordt afgewisseld met casussen, reken- en tekenvoorbeelden, tabellen, schema's en eenvoudige zwart-witillustraties. Met name het hoofdstuk over specifieke instructieaanpak voor de basisschool is erg sterk omdat het leraren en begeleiders op inzichtelijke wijze handvatten …Lees verder