Boek
Nederlands

Yaka mama

Anna Coudenys (auteur)
+1
Yaka mama
×
Yaka mama Yaka mama
Doelgroep:
Vanaf 12-14 jaar
Titel
Yaka mama
Auteur
Anna Coudenys
Taal
Nederlands
Uitgever
Leuven: Davidsfonds, 2002
223 p. : ill.
ISBN
90-5908-043-2

Besprekingen

De lokkende uitroep 'Yaka mama' is Kongolees voor 'kom naar mama'. Met die woorden lokten zwarte prostituees de blanke kolonialen op de Avenue des Aviateurs in Leopoldstad, de voormalige hoofdstad van de Belgische kolonie Kongo. De uitroep 'Yaka mama' dekt ook de twee grote lijnen van de roman. De historische evocatie van de laatste zes maanden van de kolonie, van december 1959 tot en met de paar dagen na de onafhankelijkheid op 30 juni 1960, loopt gelijk op met de persoonlijke groei en bewustwording van de veertienjarige Christine.

Voor het historische luik koos Coudenys voor 'l' histoire humaine'; en geen opsomming van feiten maar een nauwkeurig vastleggen van de mentaliteitsverandering op het einde van de koloniale periode. Toch zou een korte historische inleiding nuttig zijn geweest. De data en weinigzeggende titels boven de hoofdstukken activeren het collectieve geheugen van jonge lezers niet meer.

Personele verteller is Christine, of 'Stientje' zoals ze in de besl…Lees verder
Kort voor de onafhankelijkheid van de Belgische kolonie Kongo ontmoet de stille, teruggetrokken Christine (14) er haar eerste liefde, Adam. Dan breekt er opstand uit. Rassenconflicten en persoonlijke ruzies worden op dramatische wijze beslecht. Sfeervol en realistisch beeld van het koloniale leven in Afrika in de jaren ’50 en ’60 van de 20e eeuw. De verhouding tussen blank en zwart wordt scherpzinnig neergezet, waarbij vooral de arrogantie en onwetendheid van de blanken genadeloos worden blootgelegd. Over de precieze (politieke en sociale) achtergronden van de opstand komt de lezer minder te weten. Een kort historisch overzicht zou hier op zijn plaats geweest zijn. Wel bevat het boek een woordenlijst en een kaart. De Franse zinnen, die hier en daar in de tekst voorkomen, worden niet vertaald. Na het eigenlijke verhaal volgen nog enkele brieven die vertellen over het dagelijks leven in de bush van Kongo, maar niet veel toevoegen aan de hoofdlijn van dit verhaal. Foto-omslag in voorname…Lees verder